MENU
   
Tervetuloa!! "Rekisteri" "or" "Kirjaudu"

    Työn yksityiskohdat.


Job tilaisuus: Projektipäällikkö (tietohallin... Poliisihallitus :

Job description:

Job Offer:

Projektipäällikkö (tietohallinto)

Poliisihallitus – Espoo


Tänään TYÖPAIKAN ESITTELY
Poliisihallitus toimii Suomen poliisin ylijohtona. Poliisihallitus on keskushallintoviranomainen, jonka tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa operatiivista poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi Poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta.

Poliisihallituksessa pääset tekemään monipuolista, haasteellista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Poliisihallituksessa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä tuetaan työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Arvostamme työntekijöissämme valmiuksia kehittyä ja laajentaa omaa osaamistaan.
Työpaikan tiedot: Poliisihallitus Vuorimiehentie 3 02150 Espoo

TEHTÄVÄN KUVAUS
Projektipäällikön tehtävä on sijoitettu Poliisihallituksen teknologiayksikköön tietohallinnon vastuualueelle. Tehtävän virkapaikka on Espoo.

Tietohallinnon vastuualueen keskeisiin tehtäviin kuuluvat:

poliisin tietohallinnon strateginen suunnittelu, ohjaus, valvonta ja kehittäminen
vastuualueen toimialaan liittyvien hankkeiden ja -projektien ohjaus ja yhteensovittaminen
tietohallintoon liittyvä talouden suunnittelu ja seuranta
tietohallinnon hankintojen ohjaus sekä sopimusasiat
poliisihallinnon valtakunnallisten tietotekniikkahankintojen koordinointi
vastuualueen toimialaan liittyvä palveluiden tuottajien asiakasohjaus sekä niihin liittyvät sopimukset
poliisin tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin ohjaus
Valtorin asiakasohjaus sekä tehtävään liittyvät sopimukset
hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) tieto - ja viestintäteknisiin palveluihin liittyvä poliisin tarpeiden yhteensovittaminen ja kehittämisen ohjaus
Poliisihallituksen palvelukeskuksiin sijoitettavien tietohallintoon liittyvien tehtävien ohjaus ja koordinointi
Poliisin informaatioteknologiakeskuksen ohjaus

Projektipäällikkö

toimii Timantti II -hankkeessa toiminnallisena projektipäällikkönä hankepäällikön ohjauksessa vastuualueenaan tutkinnan, tiedustelun sekä valvonnan ja hälytystoiminnan toiminnallisten ja lainmukaisten vaatimusten toteutuminen
vastaa Timantti II -hankkeessa poliisitoiminnan muutosten suunnittelusta, toteuttamisesta ja kouluttamisesta
vastaa projektiensa tavoitteiden saavuttamisesta, aikatauluista, riskienhallinnasta ja laadun valvonnasta sekä sidosryhmäyhteisöstä ja tiedottamisesta
vastaa projektiensa toimittajien työn ohjauksesta ja muutoshallinnasta
osallistuu Timantti II -hankkeen suunnittelutyöhön
osallistuu Timantti II -hankkeen sidosryhmäyhteistyöhön
osallistuu PTR-kameraverkon kehittämistehtäviin ja toimii poliisin pääkäyttäjänä

VAATIMUKSET
Projektipäällikön tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.
Parhaimmat valmiudet tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antavat esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillinen koulutus, perehtyneisyys tehtäväalueeseen, kokemus poliisin tekniseen valvontaan tai tarkkailuun liittyvien järjestelmien käytöstä ja tekniikasta, kokemus PTR-yhteistyöstä etenkin teknisen valvonnan ja siihen liittyvien tekniikoiden osalta, kokemus poliisitoiminallisten järjestelmien kehittämisestä, käyttöönottamisesta, käyttämisestä tai projektityöstä. Lisäksi tehtävässä tarvitaan Hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) -toimintaympäristön ja poliisitoiminnan tuntemusta, osaamista ja kokemusta turvallisuuskriittisten ICT-ympäristöjen teknologioista ja niiden kehittämisestä osaksi toiminnallisia tarpeita, kokemusta projektityöskentelystä, jossa on vastattu tavoitteiden saavuttamisesta, aikatauluista, riskienhallinnasta ja laadun valvonnasta sekä kokemusta sidosryhmäyhteistyöstä ja tiedottamisesta.
Lisäksi odotamme hakijalta
oma-aloitteista työotetta ja kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun
hyviä yhteistyö-, organisointi- ja viestintätaitoja sekä riittävää kykyä käydä vuoropuhelua niin substanssitoiminnan kuin ICT-alan ammattilaisten kanssa projektin kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi
erinomaisen suomen kielen taidon lisäksi tehtävässä tarvitaan tyydyttävää ruotsin kielen taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa

Tehtävän palkkaus määräytyy Poliisihallituksen palkkausjärjestelmän vaativuustason 60.12
mukaan, jonka peruspalkka on 4 101,27 euroa/kk. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 prosenttia peruspalkasta. Uudella henkilöllä henkilökohtaisen työsuorituksen osuus voi yleensä olla 18-26 prosenttia peruspalkasta.

Henkilöstömme käytettävissä ovat liukuva työaika, lounasetu, mahdollisuus viikkoliikuntaan sekä kattavat työterveyshuollon palvelut. Pääosassa tehtävistämme on mahdollisuus hyödyntää etätyötä. Tuemme henkilöstömme työtehtävien edellyttämää ammattitaidon ylläpitämistä ja osaamisen kehittämistä sekä omaehtoista opiskelua. Lisäksi meillä järjestetään aktiivisesti työhyvinvointi- ja virkistystoimintaa.

Tehtävän määräaikaisuuden perusteena on hankeluontoinen työ (valtion virkamieslaki 9 § 1 mom.) Tehtävän aloitusajankohdasta voidaan sopia.
Liukuva työaika. Etätyö on Poliisihallituksessa laajasti käytössä. Mahdollisuus etätyöhön harkitaan tapauskohtaisesti.
Määräaikainen (yli 12 kk).
Valtionhallinnon rekrytoinneissa hakemukset ovat julkisia.

Hakemuksen on oltava ilmoituksessa mainitun hakuajan päättymiseen mennessä joko sähköisesti lähetettynä järjestelmässä tai saapuneena Poliisihallituksen kirjaamossa. Myöhästyneitä hakemuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon.

Poliisihallinnon palvelukseen valintaa edeltää henkilöltä pyydettävän suostumuksen nojalla toteutettava henkilöturvallisuusselvitys ja sen osana tehtävä ulkomaansidonnaisuuksien selvitys, jotka perustuvat turvallisuusselvityslakiin (726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa: https://supo.fi/henkiloturvallisuusselvitys

Virka on perustettu viraston yhteiseksi viraksi.

Tehtävään nimitettäessä voidaan käyttää enintään kuuden (6) kuukauden pituista koeaikaa.
ID: 26-1712-2021
YhteystiedotHeikki Makkula, Tietohallintopäällikkö, 0295 481 702
Markus Haaranen, Hankepäällikkö, 0295 481 541
Työpaikan osoiteVuorimiehentie 3, 02150 ESPOO
Työ alkaa01.01.2022, Tehtävän aloitusajankohdasta voidaan sop
Työaikakokoaikatyö
Työn kestoyli 12 kuukautta, Määräaikainen.
Haku päättyy10.12.2021 klo 16:15
Jätä hakemusVoit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Poliisihallituksen kirjaamo Vuorimiehentie 3 02150 Espoo
Hakulomakkeen WWW-osoitehttps://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=59b579 38-9614-448a-9439-8a6913d8a240&publishCode=TE
Ilmoitus jätetty25.11.2021
Ilmoitusnumero11078778
Työnantajan viite88594

Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Tänään
Hae työpaikkaa

Jaa ilmoitus


   »
   »
   »
   »
   » E-Mail:

Katso myös nämä paikat:

Projektipäällikkö (tietohallinto)

Valtio – Valtimo


Tänään
Takaisin

 


Skills:

Job Category: Telecommunication [  Näytä kaikki työpaikat Telecommunication  ]
Language requirements:
Työllisyys tyyppi:
Salary: Määrittelemätön
Degree: Unspecified
Experience (year): Määrittelemätön
Job Location: Muut
Yrityksen tyyppi Työnantaja
Viesti päivämäärä: 11/25/2021 / Viewed 1 times
Yhteystiedot
Yritys:


Online sovellus.

Toimiala:
Työn sijainti:   
Syötä hakusanat (e.g. Konsultti, IT):